top of page

Tradisjonell kameraovervåking
(ITV)

Innbruddstyver arbeider stort sett på tider hvor lysforholdene ikke er optimale, og derfor tilbyr vi kameraer med høy oppløsning og IR. Det gir like gode bilder natt og dag. Bildene holder høy nok kvalitet til å kunne brukes til gjenkjennelse og eventuelt anmeldelse. 

 

Vi leverer ITV med opsjon på intelligente søk fra NX Witness, ferdig konfigurert for ønsket område. NX Witness tilbyr intelligente søk som gjør det mulig å søke gjennom materialet på sekunder. Definer hvor i bilde den uønskede hendelsen har funnet sted, så scanner systemet alle bevegelser i det begrensede området innenfor valgte tidsramme. Det gjør det enkelt å finne ut hvem som har knust ruten, brutt opp døren eller mistet nøklene på parkeringsplassen, uten å måtte se gjennom timevis med materiell.

Aktiv områdesikring koblet til vaktsentral (RTV)

I tillegg til ITV tilbyr vi kameraovervåking med vektertjeneste – en løsning Philip i sin tid var med å utvikle. Vi benytter intelligente kameraer fra Aviglion. Disse kameraene kan settes opp med unike regelsett og utløse en alarm når disse brytes. Det kan for eksempel være:

  • Kryssing av virtuelle linjer. Kameraene varsler vaktsentralen når noen krysser en virtuell linje i kamerabildet innenfor et bestemt tidsrom. Brukes ofte i forbindelse med områdesikring av byggeplasser, ambassader eller bil-butikker på kvelds- og nattestid.

  • Opphold på et bestemt området over tid. Kameraene varsler vaktsentralen når noen oppholder seg på et bestemt område i kamerabildet over en viss tidsperiode i et bestemt tidsrom. Brukes ofte for å forhindre uønsket aktivitet etter stengetid.

  • Hensetting av gjenstander. Kameraene varsler vaktsentralen når noen hensetter gjenstander ulovlig. Brukes for å unngå hensetting av gjenstander i borettslag, ved containere eller næringseiendom.

  • Varsling basert på farger. Kameraene varsler vaktsentralen når det registrer farger som ikke er en del av regelsettet. Det kan for eksempel være at kun rød biler får parkere på parkeringsplassen.

 

På vaktsentralen analyseres hendelsen av en vekter. For å kunne agere raskt og enkelt installeres en høyttaler ved siden av kameraene. Gjennom denne kan vekteren snakke direkte til personene i kamerabilde med et lydnivå på 100 dB. Kombinasjonen av intelligente kameraer, stemmekontroll og menneskelig analyse er dårlig nytt for kriminelle og et godt alternativ for å unngå hærverk, tyveri, hensetting av søppel, trusler eller produksjonsstopp.

KAMERAOVERVÅKNING

Tradisjonell kameraovervåking kan være et godt grep for å sikre bedriften eller borettslaget for uønskede hendelser. Samtidig kan det være tidskrevende å søke gjennom alt bildematerialet, og bildekvaliteten er i enkelte tilfeller ikke god nok til å kunne fungere som bevis. Det fører til at mange ikke bruker kameraovervåkingen aktivt.

 

Vi kan tilby deg to systemer innen kameraovervåkning – to gode sikkerhetsløsninger med intuitiv søkefunksjon og bedre bildekvalitet.

bottom of page